Anlita Nattskiftet

Nattskiftet startades 2014 och är en ideell trygghetsorganisation som arbetar operativt och strategiskt med trygghetsfrågor, ett samhälle fritt från diskriminering, våld och sexuella trakasserier och övergrepp.

Nattskiftet arbetar såväl operativt som strategiskt för att alla ska kunna känna sig trygga i natten. Det operativa arbetet innefattar volontärer, sk. Nattkompisar som nattvandrar i anslutning till olika typer av evenemang. Det strategiska arbetet syftar till en långsiktig attitydförändring hos företag och organisationer, genom bland annat workshops, föreläsningar och opinionsbildning.

Sedan #metoo-rörelsens krafter fick ta plats är det ännu tydligare för fler verksamheter att låta dessa frågor få mer utrymme. En ökad normmedvetenhet krävs för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer och civilkuraget måste normaliseras. Det och ett intersektionellt perspektiv tror vi är vägen till ett tryggare samhälle. Ett sätt att skapa attitydförändring är genom utbildning. Därför erbjuder Nattskiftet såväl workshops som föreläsningar.

Workshops och föreläsningar

I våra samarbeten erbjuder vi skräddarsydda trygghetsaktiviteter för dig och ditt företag/organisation. Allting är anpassat efter er som partner och vad ni har för behov. Vi tror att människan genom kunskap kan bidra till ett stärkt civilkurage. Vi har flera års erfarenhet inom såväl strategiskt som operativt trygghetsarbete. 

green-chameleon-21532-unsplash.jpg

Föreläsning

Nattskiftet erbjuder föreläsningar inom trygghet, normmedvetenhet, civilkurage och Nattskiftets verksamhet. Föreläsningarna går även att skräddarsys efter era behov.

kelly-sikkema-411622-unsplash.jpg

Workshop

Nattskiftet erbjuder tre olika workshops, som med fördel kan göras i en serie, men som självklart även kan göras fristående. 

 
Nattskiftet-Lisen Andreasson Florman, Emma Wilhelm.jpg

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om vårt trygghetsarbete