Om Nattskiftet

Nattskiftet är en organisation för rätten att vara trygg i natten och en del av kampen mot våld och sexuella övergrepp.

Nattskiftet är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som arbetar för rätten att vara trygg i natten. 
Nattskiftet vill påverka via operativt arbete i form av nattvandring, upplysande genom utbildning samt dialog och debatt i arbetet för ett tryggare nattliv. Vi strävar efter ett jämlikt samhälle som synliggör och ifrågasätter strukturellt förtryck.

Organisationen består av frivilliga, engagerade medmänniskor som vill göra skillnad och samarbetar med ett flertal professionella organisationer och instanser för att uppnå sina mål. Vi tror att samverkan och proaktivt arbete utgör grunden för långsiktig förändring. Idag utförs den största delen av vårt arbete i Stockholm och på festivaler runt om i landet. Vår önskan är att Nattskiftet ska expandera, och att volontärerna, Nattkompisarna, ska finnas i fler städer för att skapa en tryggare natt för alla.


 

Nattskiftets manifest

Det är dags att ta ansvar för varandra. 
Dags att visa att vi inte tolererar hot, våld eller någon form av övergrepp på våra gator, i vår stad och i vårt land.
Nattskiftet är en organisation som arbetar för rätten att vara trygg i natten.
Nattskiftet är en kamp mot våld och sexuella övergrepp. 
Nattskiftet står för gemenskap, ansvar, jämlikhet och respekt. 
Vi arbetar för en urban allemansrätt. 
Tillsammans tar vi natten tillbaka