Trygghetscertifiering

Trygghet för oss innebär tillit, kommunikation, närvaro och förståelse. Trygghet är inget man får, det är något man förtjänar. Nattskiftet erbjuder våra långsiktiga samarbetspartners en certifiering som visar att just er organisation aktivt jobbar för att öka tryggheten i samhället. Trygghetscertifiering handlar om en långsiktig plan för just er organisation där vi utbildar, utvärderar och utför stickprov för att se att era åtgärder håller. Alla ovanstående punkter tillsammans gör att Nattskiftet har möjlighet att trygghetscertifiera er och ert arbetssätt. Med en certifiering kan ni stolt visa upp att ni aktivt vill verka för en tryggare miljö hos just er.


Vad är en trygghetscertifiering?

Vill ni jobba för långsiktig förändring där besökarens trygghet är i fokus? Nattskiftets trygghetscertifiering visar att ni aktivt tar ställning och jobbar för att öka tryggheten i samhället. Certifieringen innehåller bland annat en nulägesanalys av ert trygghetsarbete och skräddarsydda utbildningar och workshops för att ni ska nå era mål.  Vi ger er verktyg för att långsiktigt lyckas med trygghetsarbetet.

Vad ingår i en Trygghetscertifiering

Vi arbetar vi långsiktigt för att alla ska kunna vara en del av förändringsarbetet. Trygghetscertifieringen innehåller
bland annat:

Nulägesanalys: En av Nattskiftets trygghetskonsulter besöker er för att, via intervjuer, fastställa vart ni står idag och vilka utmaningar ni står inför samt omvärldsbevakning för att utveckla verksamheten mot att bli ett tryggare evenemang.


Rapport/utvärdering: Utifrån nulägesanalysen tar vi fram en rapport som beskriver er verksamhet. Vi fokuserar på era utmaningar med våra tips, rekommendationer och konkreta åtgärder för ert framtida trygghetsarbete.


Utbildning/workshop:. Utifrån nulägesanalysen tar vi fram skräddarsydda workshop för såväl externa medarbetare som ledning. Här ges ni verktyg för att kunna jobba vidare med ert trygghetsarbete. Vi tillsammans med er tillsätter en trygghetsgrupp som löpande arbetar med oss. I allt från värdegrund/policys till övningar i aktiv nolltolerans. Allt detta för att säkerställa besökarens trygghet men såväl era anställda och eventuella externa samarbetspartners.


Projektledning: Under och efter utbildningen tilldelas ni en dedikerad projektledare som kan leda verksamhetens trygghetsgrupp framåt. Projektledaren finns för att handleda, stötta och ge råd under tidens gång.


Vidareutveckling/nästa steg: Nattskiftets projektledare följer upp och utvärderar resultatet från valda trygghetsinsatser för att ta fasta på styrkor och utmaningar och för att kunna planera för arbetet framåt.