Cart 0

För allas rätt till ett tryggare nattliv

Nattskiftet startades 2014 och är en ideell trygghetsorganisation som arbetar operativt och strategiskt med trygghetsfrågor, ett samhälle fritt från diskriminering, våld och sexuella trakasserier och övergrepp.

Nattskiftet arbetar såväl operativt som strategiskt för att alla ska kunna känna sig trygga i natten. Det operativa arbetet innefattar volontärer, sk. Nattkompisar som nattvandrar i anslutning till olika typer av evenemang. Det strategiska arbetet syftar till en långsiktig attitydförändring hos företag och organisationer, genom bland annat workshops, föreläsningar och opinionsbildning.

Sedan #metoo-rörelsens krafter fick ta plats är det ännu tydligare för fler verksamheter att låta dessa frågor få mer utrymme. En ökad normmedvetenhet krävs för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer och civilkuraget måste normaliseras. Det och ett intersektionellt perspektiv tror vi är vägen till ett tryggare samhälle. Ett sätt att skapa attitydförändring är genom utbildning.

Workshops och föreläsningar

Nattskiftet har tagit fram trygghetsaktiviteter i form av föreläsningar och workshops, aktiviteterna har en grund som passar de flesta men anpassas alltid för att möta era behov. Vi tror att människan genom kunskap kan bidra till ett stärkt civilkurage. Vi har flera års erfarenhet inom såväl strategiskt som operativt trygghetsarbete. 

trygghetföralla.png

Trygghetsföreläsningar

Nattskiftet erbjuder föreläsningar inom trygghet, normmedvetenhet, civilkurage och Nattskiftets verksamhet. Föreläsningarna kan även att skräddarsys för att passa specifika era behov.

 
nattskiftet-vårtarbete.png

Föreläsning 1 - om Nattskiftet och vårt arbete

Innehåll: Den här föreläsningen fokuserar på Nattskiftet som organisation och vårt trygghetsarbete. Du får veta varför Nattskiftet startades, hur vi har valt att arbeta med våra volontärer, Nattkompisarna, för att stärka deras civilkurage och kunna se en “ringar-på-vattnet-effekt”. Den här föreläsningen riktar sig till dig som vill ha inspiration och diskussionsunderlag kring trygghet och civilkurage och som kanske inte varit i kontakt med dessa frågor tidigare.

Tidsåtgång: ca 1-2 timmar


trygghet-civilkurage-normmedvetenhet.png

Föreläsning 2 - trygghet, civilkurage och normmedvetenhet

Innehåll: Den här föreläsningen fokuserar mer på begreppen trygghet, civilkurage och normmedvetenhet. Innebörden av begreppen och hur man kan på olika sätt kan förhålla sig och arbeta med dessa, både för sig själv och som organisation/verksamhet. Den här föreläsningen riktar sig till dig som vill djupdyka i begreppen trygghet, civilkurage, normmedvetenhet och som är redo för att ta nästa steg och aktivt börja jobba med dessa. begrepp

Tidsåtgång: ca 1-2 timmar

föreläsning.png

Trygghetsworkshop

Nattskiftet erbjuder tre olika workshops, som med fördel kan göras i en serie, men som självklart även kan göras fristående. Vi utgår från en bestämd ram, men anpassar alltid innehållet utifrån behov.

 
trygghet.png

Workshop 1 - Trygghet

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Mål: Skapa samsyn kring trygghetsbegreppet.

Innehåll: Tryggheten är a och o, och samtidigt är det ett begrepp som många tar för givet, och har föreställningar om att det är detsamma för gemene person. Så är icke fallet, utan innebörden kan vara högst personlig och genom att grundligt gå igenom begreppen trygghet, civilkurage och normmedvetenhet genom
övningar och samtal landar vi i en samsyn kring begreppet trygghet. En samsyn som är ett måste för att kunna gå vidare med trygghetsarbetet.


värdegrund.png

Workshop 2 - Värdegrund

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Mål: Ta fram underlag till värdegrundsdokument/policy/manifest.

Innehåll: Vi går igenom diskriminering och de olika diskrimineringsgrunderna. Som offentlig plats, eller arbetsgivare gäller diskrimineringslagen. Den bör ligga som grund för värdegrundsarbetet i en verksamhet. I samtal och övningar kristalliseras vad som är viktiga värden hos er. Utifrån det diskuterar vi fram vilka krav och förväntningar som är rimliga,
och vad som faktiskt måste finnas med i ett värdegrundsdokument/policy/manifest.


aktivnolltolerans.png

Workshop 3 - Aktiv nolltolerans

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Mål: Ta fram strategier för att göra nolltoleransen aktiv.

Innehåll: Många verksamheter talar om att nolltolerans för all form av diskriminering och sexuella trakasserier råder. Men hur arbetar en med den nolltoleransen? Hur gör vi den till en aktiv nolltolerans där faktiska åtgärder finns och används. Genom övningar och samtal landar vi i vilka aktiva åtgärder som ni själva kan ha/göra i er vardag. En viss konsultering i arbetet ingår här.

workshop.png
 

Nattskiftets föreläsare

Nattskiftets föreläsare är en del av organisationen och har alla lång erfarenhet av trygghetsarbete, såväl operativt som strategiskt.

 
 
Föreläsare-Emma Wilhelm.png

Emma Wilhelm

Emma gick med i Nattskiftet sommaren 2014 och har nattvandrat på flertalet klubbar och festivaler. Till vardags jobbar Emma som lärare och är den som har tagit fram större delen av Nattskiftets interna och externa utbildningar. Emma föreläser om Nattskiftet, trygghet, civilkurage, normedvetenhet och håller även i de workshops Nattskiftet tagit fram.

 
Föreläsare-Lisen Andreasson Florman.png

Lisen Andréasson Florman

Lisen grundade Nattskiftet 2014 och har fram till våren 2018 även varit organisationens verksamhetschef. Hon har lång erfarenhet av att ha jobbat med evenemang och produktioner av dessa. Lisen föreläser om Nattskiftets resa samt om trygghet, civilkurage och normmedvetenhet. Hon håller även i Nattskiftets workshops och konsulterar inom kommunikation, planering och genomförande av evenemang.

 
Föreläsare-Mikaela Stenberg.png

Mikaela Stenberg

Mikaela har varit i engagerad i Nattskiftet sedan sommaren 2014 då hon följde med till Bråvallafestivalen och nattvandrade. Efter det växte engagemanget och under våren 2018 tog hon över rollen som verksamhetschef för organisationen. Mikaela föreläser om Nattskiftets arbete och om trygghet och civilkurage.

föreläsare.png