Vad gör Nattskiftet?

Nattskiftet är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell organisation som arbetar för allas rätt till ett tryggt uteliv. Nattskiftet består av volontärer som vi har valt att kalla Nattkompisar då det är just vad våra volontärer är - kompisar i natten. Nattskiftets Nattkompisar är frivilliga, engagerade medmänniskor som vill göra skillnad. Nattskiftet vill verka för ett tryggt uteliv och vi tror att vi gör detta bäst genom synlighet och närvaro på tex klubbar och festivaler genom nattvandring, etablering och konsultering.

 
 
IMG_9885.jpg

Nattvandring

Nattskiftet nattvandrar på alla typer av evenemang runt om i landet med sina utbildade Nattkompisar för att skapa trygghet i natten. Nattkompisar går alltid i grupper om minst två och finns till för evenemangets besökare. Nattkompisarna är engagerade och medvetna personer som skapar trygghet genom synlighet. Som Nattkompis är du aldrig dömande och vågar se, vågar agera och vågar prata med din omgivning.

IMG_9934.jpg

Trygghetsetablering

Ge besökarna möjlighet att vända sig till Nattskiftets trygghetsetablering i samband med ditt evenemang. I etableringen finns de utbildade volontärerna för de som behöver en trygg punkt att vända sig till. Etableringen tas fram i samråd med arrangören för att passa in i evenemangets miljö och för dess besökare.

Nattskiftets trygghetsutbildningar

Trygghetsutbildning

Genom workshops och föreläsningar på temat trygghet vill Nattskiftet skapa en långsiktig attitydsförändring samt öka kunskap och medvetenhet kring frågor som berör trygghet, civilkurage och normmedvetenhet. Våra utbildningar passar alla som är intresserade av evenemang, allt från besökare och volontärer till säkerhetspersonal och arrangörer.


 

Nattskiftet har bland annat närvarat på följande evenemang

2018