För allas rätt till ett tryggare nattliv

Nattskiftet startades 2014 och är en ideell trygghetsorganisation som arbetar operativt och strategiskt med trygghetsfrågor, ett samhälle fritt från diskriminering, våld och sexuella trakasserier och övergrepp.

Nattskiftet arbetar såväl operativt som strategiskt för att alla ska kunna känna sig trygga i natten. Det operativa arbetet innefattar volontärer, sk. Nattkompisar som nattvandrar i anslutning till olika typer av evenemang. Det strategiska arbetet syftar till en långsiktig attitydförändring hos företag och organisationer, genom bland annat workshops, föreläsningar och opinionsbildning.

Sedan #metoo-rörelsens krafter fick ta plats är det ännu tydligare för fler verksamheter att låta dessa frågor få mer utrymme. En ökad normmedvetenhet krävs för att motverka destruktiva maskulinitetsnormer och civilkuraget måste normaliseras. Det och ett intersektionellt perspektiv tror vi är vägen till ett tryggare samhälle. Ett sätt att skapa attitydförändring är genom utbildning.


Workshops och föreläsningar

Nattskiftet har tagit fram trygghetsaktiviteter i form av föreläsningar och workshops, aktiviteterna har en grund som passar de flesta men anpassas alltid för att möta era behov. Vi tror att människan genom kunskap kan bidra till ett stärkt civilkurage. Vi har flera års erfarenhet inom såväl strategiskt som operativt trygghetsarbete.