Trygghetsworkshop

Nattskiftet erbjuder tre olika workshops, som med fördel kan göras i en serie, men som självklart även kan göras fristående. Vi utgår från en bestämd ram, men anpassar alltid innehållet utifrån behov.

Workshop 1 - Trygghet

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Mål: Skapa samsyn kring trygghetsbegreppet. Innehåll: Tryggheten är a och o, och samtidigt är det ett begrepp som många tar för givet, och har föreställningar om att det är detsamma för gemene person. Så är icke fallet, utan innebörden kan vara högst personlig och genom att grundligt gå igenom begreppen trygghet, civilkurage och normmedvetenhet genom övningar och samtal landar vi i en samsyn kring begreppet trygghet. En samsyn som är ett måste för att kunna gå vidare med trygghetsarbetet i en verksamhet.

Workshop 2 - Värdegrund

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Mål: Ta fram underlag till värdegrundsdokument/policy/manifest. Innehåll: Vi går igenom diskriminering och de olika diskrimineringsgrunderna. Som offentlig plats, eller arbetsgivare gäller diskrimineringslagen. Den bör ligga som grund för värdegrundsarbetet i en verksamhet. I samtal och övningar kristalliseras vad som är viktiga värden hos er. Utifrån det diskuterar vi fram vilka krav och förväntningar som är rimliga, och vad som faktiskt måste finnas med i ett värdegrundsdokument/policy/manifest.

Workshop 3 - Aktiv nolltolerans

Tidsåtgång: 3-4 timmar
Mål: Ta fram strategier för att göra nolltoleransen aktiv. Innehåll: Många verksamheter talar om att nolltolerans för all form av diskriminering och sexuella trakasserier råder. Men hur arbetar en med den nolltoleransen? Hur gör vi den till en aktiv nolltolerans där faktiska åtgärder finns och används. Genom övningar och samtal landar vi i vilka aktiva åtgärder ni kan ha/göra. En viss konsultering i arbetet ingår här.


Kontakta oss

Nattskiftet-Lisen Andreasson Florman, Emma Wilhelm.jpg

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om våra workshops


Samarbeta eller sponsra Nattskiftet! 

På Nattskiftet tror vi att samverkan och proaktivt arbete utgör grunden för en långsiktig förändring. Vi söker därför alltid engagerade sponsorer och samarbetspartners som tillsammans med oss, aktivt vill jobba för en positiv samhällsförändring där civilkurage är normaliserat. Vi tror att människan genom kunskap kan bidra till ett stärkt civilkurage.

Är du intresserad och vill veta mer om hur du kan samarbeta med oss?
Kontakta Nattskiftets Grundare, Lisen Andréasson Florman på: 
Tel: +46 (0) 734 40 36 05
Mail: lisen@nattskiftet.org