Nattskiftet och Medborgarskolan

Medborgarskolan samarbetar sedan 2017 med Nattskiftet. Samtliga av Nattskiftets Nattkompisar genomgår en tvådagars-utbildning som hålls i Medborgarskolans lokaler.

Tillsammans arbetar vi för att stärka civilkuraget i samhället och på så vis skapa ett tryggare nattliv.

Medborgarskolans värdegrund

Medborgarskolan har en human­istisk värdegrund. Humanismen bejakar hela människan, till både kropp och själ, och menar att varje människa har förmåga att ta till sig nya insikter och utvecklas till större mognad. Humanismen har en tydlig etisk grundsyn: allt som gynnar och stärker människan i hennes utveckling är positivt, allt som förminskar henne är negativt.