TRYGGHETSETABLERING

Ge besökarna möjlighet att vända sig till Nattskiftets trygghetsetablering i samband med ditt evenemang. I etableringen finns de utbildade volontärerna för de som behöver en trygg punkt att vända sig till. Etableringen tas fram i samråd med arrangören för att passa in i evenemangets miljö och för dess besökare

 
 
 
IMG_9934.jpg

Trygghetsetablering

Nattskiftets trygghetsetablering är en lugn plats där besökaren kan prata om trygghet och även hjälp råd och stöttning. I samråd med er som arrangör tar vi fram en plats som går i linje med övriga delar av evenemanget. Vi har sett att detta är väldigt uppskattat bland besökarna som ha en lugnare yta att hänga på och ha som uppsamlingsplats. Vid större evenemang rekommenderar vi även nattvandring i anslutning till trygghetsetableringen.


IMG_9885.jpg

Nattvandring

Nattskiftet nattvandrar på alla typer av evenemang runt om i landet med sina utbildade Nattkompisar för att skapa trygghet i natten. Nattkompisar går alltid i grupper om minst två och finns till för evenemangets besökare. Nattkompisarna är engagerade och medvetna personer som skapar trygghet genom synlighet. Som Nattkompis är du aldrig dömande och vågar se, vågar agera och vågar prata med din omgivning.

 

 

Nattskiftet har bland annat närvarat på följande evenemang