Nattvandring

Nattskiftet nattvandrar på alla typer av evenemang runt om i landet med sina utbildade Nattkompisar för att skapa trygghet i natten. Nattkompisar går alltid i grupper om minst två och finns till för evenemangets besökare. Nattvandringen utgår alltid från en trygghetsetablering där även stationerade Nattkompisar finns för besökarna.

 
 
 
IMG_9885.jpg

Nattvandring

Nattskiftet nattvandrar på alla typer av evenemang runt om i landet med sina utbildade Nattkompisar för att skapa trygghet i natten. Nattkompisar går alltid i grupper om minst två och finns till för evenemangets besökare. Nattkompisarna är engagerade och medvetna personer som skapar trygghet genom synlighet. Som Nattkompis är du aldrig dömande och vågar se, vågar agera och vågar prata med din omgivning.

 
 
 
IMG_9934.jpg

Trygghetsetablering

Nattvandringen utgår från Nattskiftets trygghetsetablering. I etableringen finns de utbildade volontärerna för de som behöver en trygg punkt att vända sig till. Etableringen tas fram i samråd med arrangören för att passa in i evenemangets miljö och för dess besökare.

 
 

 

Nattskiftet har bland annat närvarat på följande evenemang