FAQ

För allas rätt till ett tryggare nattliv

Vad är Nattskiftet?

Nattskiftet grundades 2014 och är en partipolitiskt, religiöst obunden, ideell organisation som verkar för rätten att vara trygg i natten, en kamp mot våld och sexuella övergrepp. Det arbetet bedrivs genom nattvandring, utbildning och opinionsbildning.

Hur är Nattskiftet uppbyggt?

Nattskiftet är ideell medlemsorganisation vars styrelse arbetar ideellt och på uppdrag av organisationens medlemmar, dvs Nattkompisarna. Styrelsen ansvarar för att leda verksamheten och arbetar med strategi- och budgetfrågor. Styrelsen företräder organisationen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Nattskiftets verksamhetschef ansvarar för ekonomi och den operativa verksamheten . Styrelsen företräder organisationen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Till medlem i föreningen kan den antas som vill verka för föreningens ändamål i enlighet med dess värdegrund/manifest och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att ansöka om att bli volontär. En förutsättning är också att personen har genomgått intervju med föreningen och volontärsutbildning i föreningens regi.

Var finns Nattskiftet?

Nattskiftet har sin bas i Stockholm och det är där vi idag huvudsakligen bedriver vår verksamhet. Eftersom vi arbetar mycket med synlighet och närvaro kan du hitta oss på nattklubbar i Stockholm samt konserter, färjor, festivaler runtom i landet.   

På vilka nattklubbar verkar Nattskiftet?

I dagsläget har vi ett samarbete med nattklubben Trädgården i Stockholm.  Trädgården är en av Stockholms största och mest populära nattklubbar, belägen vid Skanstull på Södermalm. Trädgården har öppet under perioden maj - september och Nattskiftet finns på plats under hela säsongen. Klicka här om du vill läsa mer om Trädgården.

På vilka festivaler verkar Nattskiftet?

2018 närvarande vi bland annat på Popaganda, Statement festival och SMASH. Årets festivalsamarbeten presenteras löpande på vår hemsida.

Vad är en Nattkompis?

Vårt största organ i Nattskiftet är våra volontärer och engagerar sig ideellt, vi kallar dem Nattkompisar för det är precis vad de är - kompisar i natten. Nattkompisarna har alla genomgått en utbildning i trygghet, normmedvetenhet och civilkurage. Självfallet delar Nattkompisarna vår värdegrund och vårt manifest. Läs mer om värdegrund och manifest här »

Vad gör en Nattkompis?

Som Nattkompis nattvandrar du under olika evenemang där Nattskiftet har en etablering, såsom på Trädgården och festivaler. Arbetet handlar om att använda sitt civilkurage: att se, synas, agera, hjälpa samt stödja och vårda för att skapa trygghet i natten.

Hur ofta nattvandrar en Nattkompis?

Om du väljer att nattvandra på Trädgården i Stockholm så förväntas du gå fem schemalagda pass per säsong. På festivaler, färjor och konserter varierar antalet vandringstillfällen beroende på arrangemangets omfattning.

Hur blir jag Nattkompis?

Till att börja med anmäler du ditt intresse här. Därefter mailar vi dig ett formulär där du presenterar dig själv. Matchar vi så blir du inbjuden till en utbildning. Efter genomgången utbildning är du redo för din första nattvandring! Observera att du måste vara över 23 år för att kunna bli volontär.