Natali Suonvieri - gästpostare #2

IG-Kampanj-Natali.jpg

Natali är konceptutvecklare av NowWhat Hackathon, ett nytänkande hackathon mot sexuella övergrepp. Hon har sedan tonåren engagerat sig i frågor rörande sexism, antirasism och marginaliserade gruppers röst i samhället, och har mycket erfarenheter samt insikter kring dessa tre ämnen.

Idag arbetar Natali, utöver NowWhat Hackathon, även med hållbarhetsfrågor med fokus på arbetsrelaterad psykisk ohälsa och ledarskap. Hon är föreläsare, krönikör och opinionsbildare samt grundare till Facebook-gruppen Stressgäris. Hon brinner för jämlikhet och lever efter mottot ”kunskap är makt”.