Nattskiftet x Trädgården
 
 

Tillsammans med Trädgården har vi tagit fram en sommarkampanj där vi gemensamt vill uppmärksamma kränkningar som kan förkomma (och förkommer) på klubben. Genom denna kampanj tar vi aktivt ställning mot dessa kränkningar och arbetar därför med att förebygga och åtgärda problem som uppstår. Vi tror att vi tillsammans med er - genom era berättelser - kan bli en del av förändringen för ett tryggare och snällare nattliv.

Veckans tema:
SEXISM

Vill du kontakta oss på Nattskiftet eller Trädgården direkt?
Hör av dig till tradgarden@nattskiftet.org eller trygghet@husetunderbron.se 
Jenny Nguyen Öberg