Auktion till förmån för Musikhjälpen

Nattskiftet_musikhjälpen.png

Ta chansen och buda på Nattskiftets föreläsning om trygghet, civilkurage och normmedvetenhet. Föreläsningen fokuserar och djupdyker i begreppen, och hur man på olika sätt kan förhålla sig och arbeta med dessa, både för sig själv och som organisation/verksamhet.

Som ett steg mot allas rätt till ett tryggare nattliv och en del i kampen mot våld och sexuella övergrepp väljer vi nu att auktionerar ut en föreläsning i trygghet, civilkurage och normmedvetenhet för att stötta Musikhjälpens arbete.

Genom workshops och föreläsningar på temat trygghet vill Nattskiftet skapa en långsiktig attitydförändring samt öka kunskap och medvetenhet kring frågor som berör trygghet, civilkurage och normmedvetenhet.

Auktionen avslutas 15 december klockan 10:50. Du hittar auktionen på Traderas sida.


Mikaela Stenberg