Tack till våra gästpostare

Avslutning_IG Kampanj_2018 Instagram.jpg

Under sommaren har vi fått följa dessa fantastiska 14 postare, som alla delat med sig av vad trygghet är för de, via Instagram, under #trygghetförmig.

Alla gästpostare skiljer sig i form, figur, ålder, etnicitet, sexuell läggning och könstillhörighet, men de har två gemensam nämnare för att uppnå ett tryggare samhälle -öppenhet och civilkurage.

Idag är det valdag och vi hoppas ni är med oss i att rösta för ett öppnare Sverige där vi använder vårt civilkurage och säger ifrån när något känns fel. I ett Sverige där vi respekterar varandra, och varandras olikheter.

För, det är tillsammans vi tar natten tillbaka.